Πρόγραμμα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα περιόδου Δεκεμβρίου 2018

Δείτε το έγγραφο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣ ΑΠ ΠΙΣ 3214 Ημερ εξετάσεων Αθηνών Δεκ 2018