Πρόγραμμα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων Απριλίου 2013 Επιτροπών Πατρών

Σύμφωνα με το υπ” αρ. πρωτ. 81080/1210/28-3-2013 έγγραφο της Περιφ. Δυτ.Ελλάδος, Δνσης Δημόσιας Υγείας ορίσθηκαν οι ημερομηνίες των εξετάσεων  ιατρικών ειδικοτήτων Απριλίου 2013 Επιτροπών Πατρών.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών έχει ορισθεί

η 5η-4-2013.

Έγγραφο Δ/νσης Υγείας σε pdf.