Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Αυγούστου 2014

Δείτε εδώ το πρόγραμμα εξετάσεων