Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Ιουνίου 2014

Δείτε εδώ το πρόγραμμα εξετάσεων