Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Φεβρουαρίου 2014

Έγγραφο Δ/νσης Υγείας σε pdf.