Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Αθηνών περιόδου Αυγούστου 2018

Δείτε το πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ