Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Ιουνίου 2018

Δείτε το έγγραφο: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Απριλίου 2018 – ΑΔΑ ΩΓΥΕ7Λ6-4ΟΤ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στον ΙΣ: 8/6/2018