Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Απριλίου 2018

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα:

ΑΔΑ ΩΣΤΛ7Λ6-0ΥΙ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ