Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Φεβρουαρίου 2018

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΩΗ7Ν7Λ6-ΞΒΤ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ