Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Αυγούστου 2017

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΔΕ-Πρόγραμμα εξετάσεων ειδικοτήτων Αυγούστου 2017