Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Φεβρουαρίου 2017

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα:

ΩΥΒ37Λ6-Β34-Πρόγραμμα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2017