Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Δεκεμβρίου 2016

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα:

Πρόγραμμα εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου Δεκ. 2016 με έδρα την Πάτρα