Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Αυγούστου 2015

Πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα: Περ. Δυτ Ελλάδος ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Ω4ΠΛ7Λ6-ΜΜ2