Προς μείωση εξόδων στο ΕΣΥ
Τα νοσοκομεία αναπροσαρμόζουν συμβάσεις για σίτιση, καθαριότητα, φύλαξη

Της Πεννυς Μπουλουτζα

«Ψαλίδι» 25% στις δαπάνες για υπηρεσίες εστίασης, καθαριότητας και φύλαξης στα δημόσια νοσοκομεία επιχειρεί το υπουργείο Υγείας για το 2013. Η σχετική εντολή έχει ήδη δοθεί στις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών και των νοσοκομείων από τον ίδιο τον υπουργό Υγείας σε μια προσπάθεια περαιτέρω περιστολής των λειτουργικών δαπανών των μονάδων υγείας. Για το 2013 ο στόχος είναι οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων να συγκρατηθούν στα 1,950 δισ. ευρώ έναντι 2,2 δισ. ευρώ που ήταν για πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας για το 2012, οι δαπάνες των νοσοκομείων για υπηρεσίες καθαριότητας ήταν περίπου 93.000.000 ευρώ, εστίασης 15.000.000 ευρώ -για περίπου 70 νοσοκομεία που χρησιμοποιούν ιδιωτικές εταιρείες για την εστίαση, καθώς τα υπόλοιπα λειτουργούν δικά τους μαγειρεία- και ασφάλειας 14.000.000 ευρώ.

Πρώτο βήμα για τη μείωση των δαπανών για τις υπηρεσίες αυτές είναι η μετακύλιση των μισθολογικών μειώσεων που προβλέπονται από τον περασμένο Φεβρουάριο στα κατώτατα όρια της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ύψους 22%), στις συμβάσεις που έχουν τα νοσοκομεία με τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας έχει αποστείλει από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου σχετική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που είναι σε ισχύ θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως. Η ΕΠΥ ζητεί από τις μονάδες υγείας να φροντίσουν ώστε να λάβουν γνώση των καταστάσεων που δίνουν οι εταιρείες στην Επιθεώρηση Εργασίας με τους απασχολούμενους εργαζομένους και τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές τους, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές. Οπως ανέφερε στην «Κ» στέλεχος της ΕΠΥ, από τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων φάνηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι μειώσεις μισθών των εργαζομένων είχαν γίνει, αλλά δεν είχαν αλλάξει οι συμβάσεις με τα νοσοκομεία. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι ήδη τα νοσοκομεία έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες, προσαρμόζοντας τις συμβάσεις με τις εταιρείες.

Σε κάθε περίπτωση, το τοπίο στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ παραμένει «θολό», με δεδομένες τις πολλές καταγγελίες για ολιγοπώλιο, εισφοροδιαφυγή, αδήλωτη εργασία, χαμηλές πληρωμές στο προσωπικό (χαμηλότερες των προβλεπόμενων από τις συμβάσεις), απασχόληση εργαζομένων σε αλλότρια καθήκοντα και γενικότερα εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζομένους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά το να δηλώνεται από την εταιρεία στο νοσοκομείο η ημερήσια λίστα εργαζομένων της και την ίδια ημέρα κάποιοι από αυτούς να δηλώνονται και σε άλλο έργο. Το αποτέλεσμα είναι η εταιρεία να εισπράττει δύο μισθούς και να πληρώνει έναν, να χάνει το ασφαλιστικό Ταμείο από εισφορές και φυσικά το νοσοκομείο από υπηρεσίες, καθώς τελικά χρησιμοποιούνται λιγότερα άτομα για το έργο. Για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής είχε ξεκινήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο μια καινοτόμο διαδικασία για ενιαίους δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων σε υπηρεσίες καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης, καθώς προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση για παρατηρήσεις και προτάσεις ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός και να τηρηθεί η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Το σχέδιο διαγωνισμού περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, ουσιαστική λειτουργία της επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής του έργου στα νοσοκομεία με καθημερινούς ελέγχους και πρόνοια για πλήρη και έγκαιρη καταβολή του μισθού στους εργαζομένους (μέσω τράπεζας). Το κείμενο του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας είναι στην τελική φάση επεξεργασίας του και εντός των ημερών αναμένεται η προκήρυξή του.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ