Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας” της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Σας ενημερώνουμε για τη νέα προκήρυξη του ΠΜΣ “Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας” της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
Πληροφορίες και αίτηση υποβολής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.youth-msc.gr.
Οι υποβολές γίνονται δεκτές από 6 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2022.
____________________________________________________________________________________________
Δομές “Φιλικές” για Εφήβους/Νέους
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)