Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Ανθρώπινη Αναπαραγωγή” – 2ος Κύκλος 2015-16

Συνημμένα θα δείτε την επιστολή, την προκήρυξη και την αίτηση του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ανθρώπινη Αναπαραγωγή – 2ος Κύκλος 2015-16

Σοφία Κυριάκη
Μοριακός Βιολόγος MSc
Γραμματέας ΜΠΣ “Ανθρώπινης Αναπαραγωγής”