Προγράμματα σπουδών και κατάρτισης στον Τομέα της Υγείας από το Ανοικτό Παν/μιο Κύπρου

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και Πρόγραμμα Κατάρτισης στον Τομέα της Υγείας:

Προσφέρονται. για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο ευρύτερο πλαίσιο της προκήρυξης θέσεων εισδοχής σε Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, προσφέρει τα ακόλουθα τρία (3) μεταπτυχιακά προγράμματα που αφορούν στον τομέα της υγείας,

 

·       Διοίκηση Μονάδων Υγείας

·       Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική

·       Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

 

καθώς και Πρόγραμμα Κατάρτισης, μικρότερης διάρκειας, με αντικείμενο τη Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη Μονάδων Υγείας.

 

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι και τις 27 Ιανουαρίου 2014.

 

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση και ενημερωτικά φυλλάδια, και παρακαλούμε για τη γνωστοποίησή τους στα μέλη και το προσωπικό σας, για τη δική τους ενημέρωση.

 

Με εκτίμηση,

Ερατώ Ιωάννα Σαρρή

politiki_ygeias_2014 TrainingCourse_healthcare_2014 PressRelease_Health_Prokirixi Aitisewn_2014-15_vF_020114