ΠΜΣ “Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή” – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2020-2021

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2020

(Αποστολή με ταχυδρομείο / courier)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 16 Νοεμβρίου 2020

 

Για περισσότερες πληροφορίες: ΠΜΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020