Περιφέρεια Ηπείρου-Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας: Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευομένων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζ/στα”

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Ω41Ε7Λ9-1ΝΡ