Περιφέρεια Ηπείρου-Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας: Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευομένων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Ψ38Η7Λ9-ΓΛΠ