Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Ανακοίνωση δύο οργανικών θέσεων στην ιατρική ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Γενικοό Νοσοκομείο Πατρών

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμό για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

7ΖΒ87Λ6-9ΞΞ