Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ενημέρωση για σύσταση θέσεων ειδικευομένων ιατρών σε διάφορα νοσοκομεία