Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Δ/νση Δημόσιας Υγείας: Ανακοίνωση μετατροπής θέσεων ειδικευομένων ιατρών στο Παν/κό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ”