Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας: “Σχετικά με την Απαγόρευση Καπνίσματος”

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο:

3216-22.3.2017 ΠΔΕ-Σχετικά με την απαγόρευση καπνίσματος