Παν. Πατρών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Παθογένεια Λοιμώξεων» για το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ