Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Νοσηλευτικής: Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων». Το ανωτέρω Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MasterofScience) στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

Ι. «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και

ΙΙ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» λειτουργεί για έκτη συνεχή χρονιά και είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό πάνω από εκατό (100) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, ενώ έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από εβδομήντα (70).

Διάρκεια Σπουδών: Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται στα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε δέκα πέντε (15) ημέρες (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή).

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 10 Οκτωβρίου 2014 έως και 31 Οκτωβρίου 2014. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, στον κ. Πέτρο Κολοβό. Η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής: http://sparti.uop.gr/~nosil/

Διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων»Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, 23 100 Σπάρτη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 89726 & Fax27310 89656. E-mail: [email protected] & [email protected]