Ομιλίες του 2ου Forum Ενέργειας

Όλες οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις του «2ου Forum Ενέργειας» που

πραγματοποιήθηκε στις 8 & 9 Φεβρουαρίου 2013, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ, με θέμα

«Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος σε περίοδο κρίσης».

http://www.virtualexpocenter.gr/watch/forumenergeias2013