Οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση ασθενούς ύποπτου ή επιβεβαιωμένου με COVID-19 σε χώρο ΠΦΥ – Κέντρα Υγείας

Δείτε τις οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση ασθενούς ύποπτου ή επιβεβαιωμένου με COVID-19 σε χώρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Κέντρα Υγείας όπως μας απεστάλησαν από τον ΠΙΣ: