Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Λιμεναρχείο Πάτρας για επικαιροποίηση μητρώου ιατρών