Καμπάνια Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης για τους Εμβολιασμούς
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Καμπάνια Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης για τους Εμβολιασμούς “Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό” αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, με την ευγενική χορηγία της GlaxoSmithKline, με κύριο στόχο την επίτευξη και διατήρηση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στην Ελλάδα, σε απάντηση της ανάγκης των Ελλήνων παιδιάτρων για υποστήριξη στην επικοινωνία τους με τους γονείς σχετικά με τα εμβόλια, και της ανάγκης των γονέων για πιο έγκυρες πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα ρίσκα και οφέλη των εμβολίων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη διεξαγωγή 2 ερευνών αγοράς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο 2014,  αφενός σε κοινό γονέων προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους σχετικά με τον παιδικό εμβολιασμό, και αφετέρου σε κοινό Παιδιάτρων, προκειμένου να διερευνηθούν ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην επιχειρηματολογία προς τους γονείς για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις 8 Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο του 52ου Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου, ενώ αποφασίστηκε η δημιουργία μιας σειράς υλικών επικοινωνίας, τα οποία θα απευθύνονται σε κοινό γονέων, αλλά και Παιδιάτρων, και τα οποία θα έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους παιδιάτρους να κάνουν αποτελεσματικές συζητήσεις με γονείς σχετικά με τα εμβόλια, και να αυξήσουν τις διαθέσιμες έγκυρες πηγές πληροφορίας για τους γονείς σχετικά με τα ρίσκα/οφέλη των εμβολίων.

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Καμπάνιας Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης για τους Εμβολιασμούς “Ενημερώσου… είναι μεταδοτικό”, θα ανακαλύψετε μια σειρά εργαλείων που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την επικοινωνία σας με τους γονείς, σχετικά με το θέμα των εμβολιασμών. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες όσον αφορά την ασφάλεια των εμβολίων και τα οφέλη του εμβολιασμού, ερωτηματολόγια για τις ασθένειες και τα εμβόλια, απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που σας θέτουν οι ίδιοι οι γονείς, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, αλλά και τις συστάσεις της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας για την επαρκή εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών, πίνακες, γραφήματα, video σχετικά με τα εμβόλια κ.α.

Ευελπιστούμε ότι η νέα μας ιστοσελίδα vaccines.e-child.gr, θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην επικοινωνία σας με τους γονείς και κυρίως θα βοηθήσει στη διατήρηση της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα μας!

Καλή περιήγηση!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ανδρέας Κωνσταντόπουλος
Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής
Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας