ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ – ΑΔΑ: 66Ι47Λ6-58Ψ

δείτε το σύνδεσμο:

ΑΔΑ 66Ι47Λ6-58Ψ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ