ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ – ΑΔΑ: 6Ξ2Γ7Λ6-ΛΚ1 –

Δείτε το πρόγραμμα: ΑΔΑ 6Ξ2Γ7Λ6-ΛΚ1 –