Ι.Σ. Πατρών: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015