ΙΦΕΤ: Τρόπος διάθεσης φαρμακευτικών σκευασμάτων

Ο ΠΙΣ μας διαβίβασε το από 10/9/2013 έγγραφο του ΙΦΕΤ που αφορά τον τρόπο

διάθεσης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες  πατήστε

εδώ.