ΙΕΔΕΠ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΔΕΠ- ΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δείτε προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου το από 19/12/1993 πρωτόκολλο συνεργασίας Ιατρικής Εταρείας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου και των Ιατρικών Συλλόγων Πελοποννήσου για την διοργάνωση των Παμπελοποννησιακών Ιατρικών Συνεδρίων: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΔΕΠ- ΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ