ΙΕΔΕΠ: Αναγγελία ιατρικών βραβείων στο πλαίσιο του 13ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου

Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου

Βότση 42 Πάτρα  Τ.Κ.26221

Τηλ.: 2610278866,  Φαξ : 2610275609

Site: www.iedep.gr  e-mail: [email protected]

 

                                                                                Πάτρα: 18/05/2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου και η Οργανωτική Επιτροπή στο πλαίσιο του 13ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου προκηρύσσουν τα κάτωθι βραβεία:

 

Α) «Βραβείο Παθολογίας»

Β) «Βραβείο Χειρουργικής»

Γ) «Βραβείο Ιστορίας της Ιατρικής»

Δ) «Βραβείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

 

Οι εργασίες που θα βραβευθούν θα δημοσιευθούν στο περιοδικό ¨Αχαϊκή Ιατρική¨.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Οι συγγραφείς πρέπει να είναι ιατροί, μέλη της ΙΕΔΕΠ που εργάζονται στην περιοχή της ΙΕΔΕΠ ή φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών λήγει  31η Αυγούστου 2018. Η παράδοση των εργασιών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1. Σε έντυπη μορφή, δακτυλογραφημένη σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων μόνο το ένα θα φέρει τις διευθύνσεις και τα ονόματα των συγγραφέων. Σχέδια, πίνακες και φωτογραφίες θα είναι έτοιμα για τυπογραφική αναπαραγωγή. Ο τόπος παράδοσης των εργασιών είναι αποκλειστικά στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου (Βότση 42, β’ όροφος, 26221 Πάτρα).
  2. Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected], ως συνημμένο αρχείο σε μορφή word. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΔΕΠ θα φροντίσει να αποσταλεί η εργασία στην Επιστημονική Επιτροπή χωρίς να φέρει τις διευθύνσεις και τα ονόματα των συγγραφέων.

Οι υπό κρίση εργασίες θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί αποκλειστικά στο χώρο της ΙΕΔΕΠ και θα έχουν ως αντικείμενο:

Α) Για το θέμα της Παθολογίας ή της Χειρουργικής, πειραματική ή κλινική μελέτη σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Παθολογικού ή του Χειρουργικού τομέα, όπως αυτόν τον εννοεί ο νόμος περί Ε.Σ.Υ.

Β) Το θέμα της Ιστορίας της Ιατρικής θα αφορά: «Η Ιστορία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών».

Γ) Το βραβείο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα απονέμεται σε γιατρό ή γιατρούς που εργάζονται σε Κέντρα Υγείας ή Αγροτικά Ιατρεία της περιοχής της ΙΕΔΕΠ και αναφέρεται σε Κλινική Πειραματική ή Επιδημιολογική μελέτη ή στην Προληπτική ή Κοινωνική Ιατρική.

 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου είναι τελεσίδικες. Στην κρίση θα βαρύνουν η πρωτοτυπία, η σαφήνεια, η καλή διατύπωση και τα καλώς εδραιωμένα συμπεράσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματέα της ΙΕΔΕΠ κα. Αποστολοπούλου Αφροδίτη στα τηλ. 2610 278 866.

 

                                                            ΤΟ Δ.Σ.