Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 8ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016