Ιατρική Εταιρεία Αθηνών: Διερεύνηση αναγκών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας

Σε συνέχεια της Διεταιρικής Συζήτησης, που διοργανώθηκε με επιτυχία από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ) και την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ), με θέμα «Αξιοποίηση των Big Data και υπηρεσιών Cloud για την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας», στα πλαίσια του 42ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου (Αθήνα, 11-14 Μαΐου 2016), σας καλούμε να συμμετάσχετε ανώνυμα στο παρόν σύντομο ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση αναγκών για υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.

Με εκτίμηση,

Δρ.Ε. Βογιατζάκης                         Δρ. Χ. Καρανίκας

       Πρόεδρος ΕΕΜΕΠΥ                      Γ. Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ

Πατήστε για πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο.