Θέσεις της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, αναφορικά με τον Τοκετό στο σπίτι

Δείτε στο έγγραφο που ακολουθεί, τις θέσεις της Ελληνικής Μαιευτικής και

Γυναικολογικής Εταιρείας, αναφορικά με τον Τοκετό στο σπίτι.

Δείτε το έγγραφο: Τοκετός στο σπίτι