Ε.Ο.Φ. ”Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η θεραπεία τους”

http://www.isx.gr/sites/default/files/styles/postimage/public/%CE%95.%CE%9F.%CE%A6._66.jpg?itok=tkVNC_PW

Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η θεραπεία τους

Τίθεται στη διάθεση των επαγγελματιών Υγείας το έντυπο του ΕΟΦ «Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και θεραπεία τους», έκδοση 2014, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε κλινικούς  ιατρούς που ασκούν πρωτοβάθμια περίθαλψη, με σκοπό να συμβάλει στην ορθολογική συνταγογραφία των αντιβιοτικών στη χώρα μας.

infection_book_2014