ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών: Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή των εισφορών Α εξαμήνου 2015 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού-φαρμακοποιοί, ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι-ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και εκείθεν (νέοι ασφαλισμένοι)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την καταβολή των εισφορών Α εξαµήνου 2015