Επιστολή της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ