Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια φορητού μη αυτόματου απινιδωτή

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια φορητού μη αυτόματου απινιδωτή