ΕΟΦ: Αντικατάσταση των εγκυκλίων για επιστημονικές εκδηλώσεις

Επιστημονικές εκδηλώσεις

Αναμορφωμένη εγκύκλιος 64740/1.9.2013, ερμηνευτική εγκυκλίου, ειδικό έντυπο συμμετοχής.

1. Για να κατεβάσετε την αναμορφωμένη εγκύκλιο πατήστε εδώ.
2. Για να κατεβάσετε την ερμηνευτική της αναμορφωμένης εγκυκλιου πατήστε εδώ.
3. Για να κατεβάσετε το ειδικό έντυπο συμμετοχής εσωτερικού – εξωτερικού πατήστε εδώ.