«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 – Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου»

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ι. Λεκάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Αναστολείς αντλίας πρωτονίων και στατίνες

Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (πραζόλες) επηρεάζουν το μεταβολισμό της χοληστερόλης στο ήπαρ. Στην αναδρομική αυτή μελέτη αξιολογήθηκε η επίδραση των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων στα επίπεδα της LDL-χολ σε ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη. Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 628 άτομα που ελάμβαναν χαμηλής, μέτριας ή υψηλής ισχύος στατινοθεραπεία με ή χωρίς αναστολέα της αντλίας πρωτονίων. Τα αρχικά επίπεδα LDL-χολ, η ισχύς της υπολιπιδαιμικής αγωγής με στατίνη, η παρουσία σακχαρώδη διαβήτη, η συγχορήγηση εζετιμίμπης και η συμμόρφωση στη θεραπεία σχετίζονταν με την ελάττωση της LDL-χολ. Φάνηκε ότι η συγχορήγηση στατινών και αναστολέων αντλίας πρωτονίων οδήγησε σε μεγαλύτερη ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ κατά 16%. Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων όταν συγχορηγούνται με στατίνες ενισχύουν την υπολιπιδαιμική δράση των τελευταίων και προτείνουν περαιτέρω μελέτη του φαινομένου αυτού σε προοπτικές κλινικές δοκιμές.

(Barkas FElisaf MRizos CV, al. Hippokratia. 2015;19:332-337)

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του gemsabene σε ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία

Η προσθήκη εζετιμίμπης σε θεραπεία με στατίνη ελαττώνει την LDL-χολ και τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Στη μελέτη αυτή αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της προσθήκης ενός νέου υπολιπιδαιμικού παράγοντα, του gemsabene, σε 66 ασθενείς με δυσλιπιδαιμία και επίπεδα LDL-χολ >130 mg/dL παρά τη λήψη στατίνης. Μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας η συγχορήγηση 300 mg και 900 mg gemsabene επέφερε περαιτέρω ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ κατά 23,4% και 27,7% αντίστοιχα, με παράλληλη ελάττωση της CRP κατά 26,1% και 53,9% αντιστοίχως. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση του gemsabene δεν διέφεραν συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο κατά τη διάρκεια της μελέτης. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η προσθήκη του φαρμάκου gemsabene σε θεραπεία με στατίνη επιφέρει περίπου 20% περαιτέρω ελάττωση της LDL-χολ και προτείνουν την περαιτέρω μελέτη του φαρμάκου σε ασθενείς εκτός στόχου παρά τη λήψη στατίνης.

(Stein EBays HKoren M, et al. J Clin Lipidol. 2016;10:1212-22)

Κατανάλωση άλατος και μακροπρόθεσμη συνολική θνητότητα

Δύο μελέτες πρωτογενούς πρόληψης αξιολόγησαν την επίδραση της χαμηλής πρόσληψης νατρίου στη μακροπρόθεσμη θνητότητα σε προ-ϋπερτασικούς ασθενείς. Στις μελέτες αυτές φάσης Ι και ΙΙ οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε ελάττωση της πρόσληψης νατρίου ή όχι (ομάδα ελέγχου) και ελέγχθηκαν με δείγμα ούρων 24ώρου. Η παρακολούθηση εξακολούθησε για 24 έτη. Φάνηκε ότι η λήψη νατρίου σχετιζόταν γραμμικά με τη θνητότητα με αναλογία κινδύνου 0,75, 0,95, 1 και 1,07 για κατανάλωση άλατος <2.300, 2.300 έως <3.600, 3.600 έως <4.800 και ≥4.800 mg/24h χωρίς ενδείξεις καμπύλης J στη χαμηλή πρόσληψη νατρίου. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η αυξημένη πρόσληψη νατρίου σχετίζεται με αυξημένη μακροπρόθεσμη συνολική θνητότητα σε περίοδο 20ετίας ακόμη και στα χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης άλατος.

(Cook NRAppel LJWhelton PK. J Am Coll Cardiol. 2016;68:1609-1617)

Σωματική δραστηριότητα και θυμός πριν από έμφραγμα μυοκαρδίου

Η έντονη φυσική δραστηριότητα, ο θυμός και η συναισθηματική φόρτιση έχει αναφερθεί ότι μπορεί να σχετίζονται με εκδήλωση οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Στη μελέτη INTERHEART συμμετείχαν 12.461 ασθενείς με ΟΕΜ από 52 χώρες. Ποσοστό 13,6% των συμμετεχόντων υπεβλήθη σε σωματική δραστηριότητα και 14,4% εμφάνιζε θυμό ή έντονη συναισθηματική φόρτιση 1 ώρα πριν το οξύ επεισόδιο. Στη στατιστική ανάλυση φάνηκε ότι η αναλογία κινδύνου για τη σωματική καταπόνηση και την εμφάνιση ΟΕΜ ήταν 2,31 και για το θυμό και τη συναισθηματική φόρτιση 2,44 με συνολική αύξηση κινδύνου ΟΕΜ στο γενικό πληθυσμό 7,7% και 8,5% αντίστοιχα. Συμπερασματικά, η σωματική εξάντληση, ο θυμός και η συναισθηματική φόρτιση μπορούν να πυροδοτήσουν το πρώτο επεισόδιο ΟΕΜ ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή και την ηλικία.

(Smyth AO’Donnell MLamelas P, et al. Circulation. 2016;134:1059-1067)

Alirocumab και εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη

Οι στατίνες ευοδώνουν την εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ). Στην ανάλυση αυτή αξιολογήθηκε η πιθανή διαβητογόνος επίδραση του αναστολέα της PCSK-9, alirocumab. Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 10 μελέτες φάσης ΙΙΙ ODYSSEY με συνολικό αριθμό 4.974 συμμετεχόντων στους οποίους μετρήθηκαν δείκτες μεταβολισμού της γλυκόζης. Στην ανάλυση συμμετείχαν 3.448 ασθενείς χωρίς ΣΔ στην αρχική αξιολόγηση. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν alirocumab έναντι αυτών που έλαβαν εικονικό φάρμακο ή εζετιμίμπη δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση στον κίνδυνο για εμφάνιση ΣΔ. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η χορήγηση alirocumab ευοδώνει την εμφάνιση ΣΔ σε χρονική διάρκεια χορήγησης 6-18 μηνών.

(Colhoun HMGinsberg HNRobinson JG, et al. Eur Heart J. 2016. pii: ehw292. [Epub ahead of print])

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της ΕΕΛΙΑ: www.eelia.gr