Ενημέρωση σχετικά με τα Ιατρικά Πιστοποιητικά Θανάτου (06/06/2023).