ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ γ-CAMERA SPECT-CT του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
Το Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας το οποίο λόγω του σεισμού από το 2008 είχε διακόψει τη λειτουργία του in vivo τμήματός του λόγω επισκευής του κτηρίου που ήταν εγκατεστημένο, επαναλειτουργεί από την Πέμπτη 18.7.2013 στον ίδιο χώρο δηλαδή στο επισκευασθέν διώροφο τμήμα του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου.

Στο Εργαστήριό μας εγκαταστάθηκε μια νέα δικέφαλη γ-camera SPECT-CT [με 16τομο αξονικό τομογράφο] στην οποία θα διενεργείται όλη η γκάμα των σπινθηρογραφημάτων [οστών, ήπατός-σπληνός, νεφρών, θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών, πνευμόνων, εγκεφάλου, καρδίας (με δυνατότητα κόπωσης σε τάπητα και φαρμακευτικά) προσδιορισμού όγκων κλπ]. Για κλείσιμο ραντεβού και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλώ να απευθύνεστε στους γιατρούς του Εργαστηρίου στα τηλέφωνα 2613601101, 2613601102, 2613601106 και 2613601107. Για τη διενέργεια όλων των εξετάσεων απαιτείται ηλεκτρονικό παραπεμπτικό με αναλυτικές κλινικές πληροφορίες.
Επίσης στον ίδιο χώρο εξακολουθεί τη λειτουργία του και το τμήμα in vitro όπου προσδιορίζονται όλη η γκάμα των ορμονών [θυρεοειδούς, αναπαραγωγής κλπ], καρκινικοί δείκτες, αιματολογικοί δείκτες κλπ και το οποίο είναι πιστοποιημένο από το ΕΣΕΑΠ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2613601104 και 2613601105.
Και τα δύο τμήματα του Εργαστηρίου έχουν ενταχθεί στην ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου.

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Αθανάσιος Χονδρομάρας