Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) – Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας: Ενημέρωση για λογοθεραπεύτρια