Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία: Σχετικά με την διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ).

Έγγραφο Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας σε pdf.