Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία: Συστάσεις για μαιευτική φροντίδα κατά την πανδημία covid-19 – ανοσοποίηση